Ukaz Net User za skrbnike v sistemu Windows 10

Net Uporabnik je orodje za ukazno vrstico, ki je bila uvedena v operacijskem sistemu Windows Vista in je na voljo v operacijskem sistemu Windows 10/8/7 preveč. To orodje lahko sistemskim skrbnikom pomaga pri dodajanju ali spreminjanju uporabniških računov ali celo prikaže informacije o uporabniških računih.

Ukaz Net User

Ukaz net user lahko uporabite za ustvarjanje in spreminjanje uporabniških računov v računalnikih. Ko uporabljate ta ukaz brez stikal v ukazni vrstici, so navedeni uporabniški računi za računalnik. Podatki o uporabniškem računu so shranjeni v zbirki podatkov o uporabniških računih. Ta ukaz deluje samo na strežnikih.

Če želite zagnati ukazno orodje net user, v meniju WinX odprite ukazni poziv, vnesite net user in pritisnite Enter. To vam bo pokazalo uporabniške račune v računalniku. Ko torej uporabljate neto uporabnik brez parametrov, prikaže seznam uporabniških računov v računalniku.

Ukaz Net User

Sintaksa njegove uporabe je:

uporabnik omrežja [[]] [/ domena] uporabnik omrežja [* / dodaj [] [/ domeno]] uporabnik omrežja [[/ izbriši] [/ domeno]]

Uporaba neto uporabnika z ustreznimi parametri vam omogoča izvajanje več funkcij. Z ukazom net user lahko uporabite naslednje parametre:

  • uporabniško ime je ime uporabniškega računa, ki ga želite dodati, izbrisati, spremeniti ali si ogledati.
  • geslo bo dodelilo ali spremenilo geslo za uporabnikov račun.
  • * bo pripravil poziv za geslo.
  • / domena izvaja operacijo na primarnem krmilniku domene trenutne domene v računalnikih z nameščeno delovno postajo Windows NT, ki so člani domene strežnika Windows NT.
  • / add bo v zbirko podatkov uporabniških računov dodal uporabniški račun.
  • / delete bo izbrisal uporabniški račun iz baze uporabniških računov.

Uporabnik omrežja Spremeni geslo

Kot primer recimo, da želite spremeniti geslo uporabnika. Če želite spremeniti uporabniško geslo, se prijavite kot skrbnik, odprite povišan ukazni poziv, vnesite naslednje in pritisnite Enter:

neto uporabnik uporabniško ime * / domena

Uporabnik bo moral vnesti geslo. Vnesite novo geslo in pozneje znova vnesite geslo za potrditev. Geslo bo zdaj spremenjeno.

Uporabite lahko tudi naslednji ukaz. Toda v tem primeru vas sistem ne bo pozval. Geslo bo takoj spremenjeno takoj:

uporabniško ime uporabnika omrežja novo_parola

Med številnimi takimi stvarmi lahko tudi uporabnika mreže uporabite za:

  1. Aktivirajte račun skrbnika sistema Windows
  2. Nastavite časovno omejitev za uporabniški račun.

Za podrobno branje obiščite TechNet.

Ukaz Net User